administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Poništenje javnog konkursa

21.1.2021

Poništenje javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Opštini Bosansko Grahovo

Na temelju čl. 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine HBŽ“, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s čl. 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosansko Grahovo broj: 02-30-1405/20 od 22.12.2020. godine, objavljuje PONIŠTENJE JAVNOG KUNKURSA
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Opštini Bosansko Grahovo
Poništava se javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Bosansko Grahovo, objavljenog na Web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH 21.12.2020. godine, I dnevnom listu “Oslobođenje” od 23.12.2020. za radna mjesta:
01. Pomoćnik načelnika za opštu upravu i socijalnu zaštitu - 1 (jedan) izvršilac, na mandat od 5 godina
02. Stručni saradnik za kadrovske poslove i socijalnu zaštitu – 1 (jedan) izvršilac
Obrazloženje: Na zahtjev Općine Bosansko Grahovo broj: 02-30-1405/20 od 22.12.2020. godine, poništava se javni konkurs za oglašena radna mjesta jer je pokrenuta aktivnost na unutarnjem preustroju organa državne službe.
DIREKTOR
Refik Begić,
magistar uprave


[ Nazad ]