administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Strategija razvoja opštine Bosansko Grahovo

15.10.2020

Strategija razvoja opštine Bosansko Grahovo za period 2021. – 2027. godina.

Na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem FBiH („Službene novine F BiH“,br. 32/17), Opština Bosansko Grahovo obavještava zainteresovane strane (niže, iste i više nivoe vlasti, javne ustanove, preduzeća, privredne subjekte, organizacije, udruženja, interesne grupe i pojedince) da objavljuje početak javnih konsultacija za dokument Strategija razvoja opštine Bosansko Grahovo za period 2021. – 2027. godina.
Zainteresovana lica, dokument Strategija razvoja opštine Bosansko Grahovo za period 2021. – 2027. godina, mogu preuzeti putem ove internet stranice, a rok za dostavljanje komentara je 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, odnosno do 15.11.2020. godine.
Objavljivanjem početka javnih konsultacija za ovaj dokument data je mogućnost zainteresovanim licima da dostave svoje komentare na predloženi dokument i na taj način učestvuju na njegovom unaprijeđenju.
Molimo Vas da tekst Strategija razvoja opštine Bosansko Grahovo za period 2021. – 2027. godina pažljivo pogledate i, ukoliko ste zainteresovani, svoje komentare pošaljete na: opstina.grahovo@bih.net.ba
Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.


[ Nazad ]