administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Nova Naredba Kriznog štaba Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ

29.7.2020

Krizni stožer Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije je donio novu Naredbu.

U skladu sa povoljnoj i nepromijenjenoj epidemiološkoj situaciji na području HBŽ ova Naredba nije strožija u odnosu na ranije donesene naredbe te dozvoljava okupljanje 100 osoba u zatvorenom i 300 na otvorenom prostoru uz strogo pridržavanje preporuka donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Također, dozvoljen je rad svim ugostiteljskim objektima na području HBŽ do 24:00 h uz obavezno pridržavanje svih higijensko-epidemioloških mjera.
Naredba stupa na snagu danom donošenja i rokom važenja od 14 dana računajući od dana stupanja na snagu ove Nardbe, a ukoliko se epidemiološka situacija pogorša Naredba se može zamijeniti restriktivnijom Naredbom.
http://www.vladahbz.com/sadrzaj/dokumenti/ministarstvo-rada-zdravstva-socijalne-skrbi-i-prognanih/Naredba%2025.7.2020.pdf


[ Nazad ]