administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika
11.9.2018

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Opštini Bosansko Grahovo

Izgradnja podsistema za vodosnabdijevanje Bosanskog Grahova sa izvorišta Gudaja, na dijelu od izvorišta Gudaja do rezervoara Vrščić
18.7.2018

Izgradnja podsistema za vodosnabdijevanje Bosanskog Grahova sa izvorišta Gudaja na dijelu od Izvorišta Gudaja do rezervoara Vrščić (Komponenta 2) je završena.

Javni oglas za popunu radnog mjesta
16.7.2018

Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika

INTERNI OGLAS za popunu radnog mjesta namještenika
5.6.2018

INTERNI OGLAS ZA POPUNU RADNOG MJESTA NAMJEŠTENIKA
U JEDINSTVENOM OPŠTINSKOM ORGANU UPRAVE OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Opštini Bosansko Grahovo
2.3.2018

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Opštini Bosansko Grahovo
Stručni suradnik za informacione poslove – 1 (jedan) izvršitelj

Obavještenje poljoprivrednicima
15.1.2018

INTERNI OGLAS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bosansko Grahovo
10.1.2018

INTERNI OGLAS za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Bosansko Grahovo

01. Stručni suradnik za informacione poslove – 1 (jedan) izvršitelj
02. Matičar – Stručni suradnik – 1 (jedan) izvršitelj

Prijem državnog službenika u Opštini Bosansko Grahovo
10.1.2018

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Opštini Bosansko Grahovo

Konkurs za dodjelu studentskih stipendija
5.1.2018

Konkurs za dodjelu studentskih stipendija

INTERNI OGLAS za popunu radnog mjesta državnog službenika
14.11.2017

INTERNI OGLAS za popunu radnog mjesta državnog službenika Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove u
Opštini Bosansko Grahovo
Krajnji rok zadostavu dokumentacije je 22.11.2017.