administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
20.8.2020

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika

- Pomoćnik načelnika za opštu upravu i socijalnu zaštitu - 1 (jedan) izvršilac, na mandat od 5 godina

Nova Naredba Kriznog štaba Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ
29.7.2020

Krizni stožer Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije je donio novu Naredbu.

Obavijest o izradi Strategije razvoja opštine Bosansko Grahovo 2021-2027
15.6.2020

KONSULTACIJE NA TEMU STRATEŠKE PLATFORME OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

ILDP Projekat
13.5.2020

Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, nastavilo je da radi bez prestanka i u jeku pandemije.

Rad je omogućen kroz organizovanje radionica na daljinu, pri čemu su se koristile platforme Zoom i Skype.

Javni oglas
29.4.2020

Javni oglas za popuno radnog mjesta namještenika u organu uprave Opštine Bosansko Grahovo

Nove mjere zabrane i ograničavanja u Hercegbosanskoj županiji
30.3.2020

Naredba
24.3.2020

Naredba o imenovanju kontakt osobe sa licima koja se nalaze u samoizolaciji i starim i nemoćnim licima radi organizacije dostavuepotrebnih im namirnica i lijekova

Naredba
24.3.2020

Obezbeđivanje sredstava za dezinfekciju ulaza u stambenim zgradama i zaduživanje lica na svakom ulazu u stambenu zgradu koja će biti odgovorna za dezinfekciju ulaza stambene zgrade.

Naredba
24.3.2020

Poslovnim subjektima za obezbeđivanje zaštitnih sredstava i sredstava za dezinfekciju za potrebe svojih zaposlenika i sredstava za dezinfekciju u i ispred objekata u kojima se vrši pružanje usluga građanima

Naredba
24.3.2020

Naredba o distribuciji Upustava o postupanju u vrijeme trajanja opasnosti od pojave koronavirusa COVID-19 građanima opštine po Mjesnim zajednicama.