administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Javni oglas za imenovanje predsjednika i člana OIK_a
2.2.2021

Javni oglas za imenovanje Predsjednika i člana Opštinske izborne komisije Bosansko Grahovo

Poništenje javnog konkursa
21.1.2021

Poništenje javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Opštini Bosansko Grahovo

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
22.12.2020

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
01. Pomoćnik načelnika za opštu upravu i socijalnu zaštitu, na mandat od 5 godina - 1 (jedan) izvršilac,
02. Stručni saradnik za kadrovske poslove i socijalnu zaštitu – 1 (jedan) izvršilac

Strategija razvoja opštine Bosansko Grahovo
15.10.2020

Strategija razvoja opštine Bosansko Grahovo za period 2021. – 2027. godina.

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
20.8.2020

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika

- Pomoćnik načelnika za opštu upravu i socijalnu zaštitu - 1 (jedan) izvršilac, na mandat od 5 godina

Nova Naredba Kriznog štaba Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ
29.7.2020

Krizni stožer Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije je donio novu Naredbu.

Obavijest o izradi Strategije razvoja opštine Bosansko Grahovo 2021-2027
15.6.2020

KONSULTACIJE NA TEMU STRATEŠKE PLATFORME OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

ILDP Projekat
13.5.2020

Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, nastavilo je da radi bez prestanka i u jeku pandemije.

Rad je omogućen kroz organizovanje radionica na daljinu, pri čemu su se koristile platforme Zoom i Skype.

Javni oglas
29.4.2020

Javni oglas za popuno radnog mjesta namještenika u organu uprave Opštine Bosansko Grahovo

Nove mjere zabrane i ograničavanja u Hercegbosanskoj županiji
30.3.2020