administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

POZIV ZA UČESTVOVANJE NA JAVNOM KONKURSU ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA GRBA I ZASTAVE OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO
19.8.2021

POZIV ZA UČESTVOVANJE NA JAVNOM KONKURSU ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA GRBA I ZASTAVE OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

Javni oglas o prodaji nepokretnosti
8.6.2021

Javni oglas o prodaji nepokretnosti u vlasništvu Opštine Bosansko Grahovo putem javnog nadmetanja - licitacije

Javni oglas za izbor članova nadzornog odbora
23.4.2021

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP“VODOVOD I KANALIZACIJA“ D.O.O. BOSANSKO GRAHOVO

Javni oglas za izbor članova Školskog odbora
7.4.2021

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ GRAHOVO KOJOJ JE OSNIVAČ OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO

Oglas za prijem pripravnika
23.3.2021

Oglas za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

JAVNI NATJEČAJ za prijem pripravnika
22.3.2021

JAVNI NATJEČAJ za prijem pripravnika u Opštinu Bosansko Grahovo

Javni oglas za imenovanje predsjednika i člana OIK_a
2.2.2021

Javni oglas za imenovanje Predsjednika i člana Opštinske izborne komisije Bosansko Grahovo

Poništenje javnog konkursa
21.1.2021

Poništenje javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Opštini Bosansko Grahovo

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
22.12.2020

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
01. Pomoćnik načelnika za opštu upravu i socijalnu zaštitu, na mandat od 5 godina - 1 (jedan) izvršilac,
02. Stručni saradnik za kadrovske poslove i socijalnu zaštitu – 1 (jedan) izvršilac

Strategija razvoja opštine Bosansko Grahovo
15.10.2020

Strategija razvoja opštine Bosansko Grahovo za period 2021. – 2027. godina.