administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Nove mjere zabrane i ograničavanja u Hercegbosanskoj županiji
30.3.2020

Naredba
24.3.2020

Naredba o imenovanju kontakt osobe sa licima koja se nalaze u samoizolaciji i starim i nemoćnim licima radi organizacije dostavuepotrebnih im namirnica i lijekova

Naredba
24.3.2020

Obezbeđivanje sredstava za dezinfekciju ulaza u stambenim zgradama i zaduživanje lica na svakom ulazu u stambenu zgradu koja će biti odgovorna za dezinfekciju ulaza stambene zgrade.

Naredba
24.3.2020

Poslovnim subjektima za obezbeđivanje zaštitnih sredstava i sredstava za dezinfekciju za potrebe svojih zaposlenika i sredstava za dezinfekciju u i ispred objekata u kojima se vrši pružanje usluga građanima

Naredba
24.3.2020

Naredba o distribuciji Upustava o postupanju u vrijeme trajanja opasnosti od pojave koronavirusa COVID-19 građanima opštine po Mjesnim zajednicama.

Naredba
24.3.2020

Uputstva o ponašanju stanovništva u vrijeme pandemije
24.3.2020

Uputstva o ponašanju stanovništva u vrijeme pandemije korona virusa na teritoriju opštine Bosansko Grahovo.

Nove zapovijedi na području Hercegbosanske županije
23.3.2020

Zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Hercegbosanske županije
23.3.2020

Zabranjeno okupljanje više od 5 osoba na javnim površinama na području Hercegbosanske županije
23.3.2020