administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
22.12.2020

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
01. Pomoćnik načelnika za opštu upravu i socijalnu zaštitu, na mandat od 5 godina - 1 (jedan) izvršilac,
02. Stručni saradnik za kadrovske poslove i socijalnu zaštitu – 1 (jedan) izvršilac

Strategija razvoja opštine Bosansko Grahovo
15.10.2020

Strategija razvoja opštine Bosansko Grahovo za period 2021. – 2027. godina.

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
20.8.2020

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika

- Pomoćnik načelnika za opštu upravu i socijalnu zaštitu - 1 (jedan) izvršilac, na mandat od 5 godina

Nova Naredba Kriznog štaba Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ
29.7.2020

Krizni stožer Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije je donio novu Naredbu.

Obavijest o izradi Strategije razvoja opštine Bosansko Grahovo 2021-2027
15.6.2020

KONSULTACIJE NA TEMU STRATEŠKE PLATFORME OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

ILDP Projekat
13.5.2020

Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, nastavilo je da radi bez prestanka i u jeku pandemije.

Rad je omogućen kroz organizovanje radionica na daljinu, pri čemu su se koristile platforme Zoom i Skype.

Javni oglas
29.4.2020

Javni oglas za popuno radnog mjesta namještenika u organu uprave Opštine Bosansko Grahovo

Nove mjere zabrane i ograničavanja u Hercegbosanskoj županiji
30.3.2020

Naredba
24.3.2020

Naredba o imenovanju kontakt osobe sa licima koja se nalaze u samoizolaciji i starim i nemoćnim licima radi organizacije dostavuepotrebnih im namirnica i lijekova

Naredba
24.3.2020

Obezbeđivanje sredstava za dezinfekciju ulaza u stambenim zgradama i zaduživanje lica na svakom ulazu u stambenu zgradu koja će biti odgovorna za dezinfekciju ulaza stambene zgrade.