Uputstva o ponašanju stanovništva u vrijeme pandemije

24.3.2020

Uputstva o ponašanju stanovništva u vrijeme pandemije korona virusa na teritoriju opštine Bosansko Grahovo.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON 10
OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO
OPŠTINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE
Broj: 02-40-475/20
Dana: 23.03.2020.godine

Na osnovu člana 108. i 134. stav 4. a u vezi sa članom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i matrijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (''Službene novine Federacije BiH'' broj: 39/03, 22/06 i 43/10), člana 29. Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja štaba i povjerenika civilne zaštite ('' Službene novine Federacije BiH'', broj: 77/06, 5/07 i 32/14), člana 1. Odluke o formiranju Opštinskog štaba civilne zaštite i Odluke Vlade Hercegbosanske županije o proglašenju nesreće uzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Hercegbosanske županije broj: 01-02-51-1/20 od 19.03-2020 godine, Opštinski štab civilne žaštite na sjednici održanoj 23.03.2020.godine donosi:

U P U T E

O ponašanju stanovništva u vrijeme pandemije korona virusa na teritoriju opštine Bosansko Grahovo.

1. Zabranjuje se kretanje osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina.
2. Zabranjuje se kretanje u periodu od 18,00 do 05,00 časova.
3. Zabranjuju se javna okupljanjana javnim površinama i zatvorenim prostorima.
4. Osobe sa povišenom tjelesnom temperaturom, kao i osobe koje na naše područje dolaze iz drugih opština ili država dužne su se javiti Domu zdravlja u Drvaru na tel. br. 063 640 137.
5. Starije i nemoćne osobe koje nisu u stanju nabaviti namirnice za prehranu ili lijekove da se jave Crvenom krstu/križu na telefon 066 918 497 (Damjanović Đurić Dragana). Napomena: isti će izvršiti dostavu samo osobama kojima nema baš niko drugi to da obavi.
6. Preporučuje se što češće pranje ruku, kao i dezinfekcija prostora u kojima se boravi.


KOMANDANT ŠTABA
Gligić Milorad
Dostaviti:

-svima


[ Nazad ]