administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

 

Press centar

 
 • Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
  20.8.2020

  Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika

  - Pomoćnik načelnika za opštu upravu i socijalnu zaštitu - 1 (jedan) izvršilac, na mandat od 5 godina

 • Nova Naredba Kriznog štaba Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ
  29.7.2020

  Krizni stožer Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije je donio novu Naredbu.

 • Obavijest o izradi Strategije razvoja opštine Bosansko Grahovo 2021-2027
  15.6.2020

  KONSULTACIJE NA TEMU STRATEŠKE PLATFORME OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

 • ILDP Projekat
  13.5.2020

  Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, nastavilo je da radi bez prestanka i u jeku pandemije.

  Rad je omogućen kroz organizovanje radionica na daljinu, pri čemu su se koristile platforme Zoom i Skype.

 • Javni oglas
  29.4.2020

  Javni oglas za popuno radnog mjesta namještenika u organu uprave Opštine Bosansko Grahovo

 • Nove mjere zabrane i ograničavanja u Hercegbosanskoj županiji
  30.3.2020

 • Naredba
  24.3.2020

  Naredba o imenovanju kontakt osobe sa licima koja se nalaze u samoizolaciji i starim i nemoćnim licima radi organizacije dostavuepotrebnih im namirnica i lijekova

 • Naredba
  24.3.2020

  Obezbeđivanje sredstava za dezinfekciju ulaza u stambenim zgradama i zaduživanje lica na svakom ulazu u stambenu zgradu koja će biti odgovorna za dezinfekciju ulaza stambene zgrade.

 • Naredba
  24.3.2020

  Poslovnim subjektima za obezbeđivanje zaštitnih sredstava i sredstava za dezinfekciju za potrebe svojih zaposlenika i sredstava za dezinfekciju u i ispred objekata u kojima se vrši pružanje usluga građanima

 • Naredba
  24.3.2020

  Naredba o distribuciji Upustava o postupanju u vrijeme trajanja opasnosti od pojave koronavirusa COVID-19 građanima opštine po Mjesnim zajednicama.

 • Više vijesti...

Online Dokumenti