administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

 

Press centar

 
  • Nova Naredba Kriznog štaba Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ
    29.7.2020

    Krizni stožer Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije je donio novu Naredbu.

  • Obavijest o izradi Strategije razvoja opštine Bosansko Grahovo 2021-2027
    15.6.2020

    KONSULTACIJE NA TEMU STRATEŠKE PLATFORME OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

  • ILDP Projekat
    13.5.2020

    Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, nastavilo je da radi bez prestanka i u jeku pandemije.

    Rad je omogućen kroz organizovanje radionica na daljinu, pri čemu su se koristile platforme Zoom i Skype.

  • Javni oglas
    29.4.2020

    Javni oglas za popuno radnog mjesta namještenika u organu uprave Opštine Bosansko Grahovo

  • Nove mjere zabrane i ograničavanja u Hercegbosanskoj županiji
    30.3.2020

  • Naredba
    24.3.2020

    Naredba o imenovanju kontakt osobe sa licima koja se nalaze u samoizolaciji i starim i nemoćnim licima radi organizacije dostavuepotrebnih im namirnica i lijekova

  • Naredba
    24.3.2020

    Obezbeđivanje sredstava za dezinfekciju ulaza u stambenim zgradama i zaduživanje lica na svakom ulazu u stambenu zgradu koja će biti odgovorna za dezinfekciju ulaza stambene zgrade.

  • Naredba
    24.3.2020

    Poslovnim subjektima za obezbeđivanje zaštitnih sredstava i sredstava za dezinfekciju za potrebe svojih zaposlenika i sredstava za dezinfekciju u i ispred objekata u kojima se vrši pružanje usluga građanima

  • Naredba
    24.3.2020

    Naredba o distribuciji Upustava o postupanju u vrijeme trajanja opasnosti od pojave koronavirusa COVID-19 građanima opštine po Mjesnim zajednicama.

  • Naredba
    24.3.2020

  • Više vijesti...

Online Dokumenti